Essential Texts (in Czech)

Následující tři texty představují jednotlivé a ze sebe vyplývající roviny uvažování o povaze komunikace (pohybu životem), jejichž posledním výsledkem je mimo jiné i povaha tohoto webu:

 

HARDCORE:

Bez mi-nu-losti

Jitka Cardová, 2oo5

Přiblížení:

Vlastní teorie vztahů jazyka, myšlení a žité reality ― poprvé jsem ji předložila v diplomové práci, textu Bez mi-nu-losti, který není pouhým rozkladem o této teorii, ale jejím nebezpečným, nevratným předvedením: vlastní, ze sebe se odvíjející, jedinečnou strukturou, funkční proměnou možností společného jazyka jedincem, vykonává nevratnou (byť ne dopočitatelnou) proměnu ve vědomí čtenáře.


CLEARLY SIMPLE:
Knize Myskin je idiot anebo
idiolekt vs. identilekt, vidlice, v níž jako jedinec držím 
jazyk, v němž jako jedince drží společnost mě

Jitka Cardová, 2oo8

Přiblížení:

V rámci této teorie (viz výše) zaostření na komunikaci, jak jí rozumím, rozdílné používání komunikace jedincem a společností a v závislosti na tom její možnosti a důsledky.

 

PURELY BEAUTIFUL:

 Modus vivendi: diaspora

Jitka Cardová, 2oo9

Přiblížení:

V rámci takto pojaté komunikace (viz výše) zaostření už pouze na "otevřenou komunikaci" v mém smyslu, jakožto jedinečnou interakci ― takto může být přiblížena už pouze v příkladech, konkrétními pohyby i o nich, ostenze jedinečného komunikátu, nespolečná:

vybírám s vlastním záměrem k ukázání komunikace, jak jí rozumím Diasporou Grega Egana, a podávám specifika vlastní komunikace, nejotevřenější v možnostech, k jaké jsem se dosud nechala přijít.