KONCEPT ORIGINÁLNÍ FILOSOFICKÉ ÚNIKOVÉ ŠKOLY ZAUJATÍ (CAPTIVATED)

Za vznikem, aktivitami a zamýšleným rozvojem skupiny a sítě FARCASTER stojí praktická životní a tvůrčí filosofie. Základní myšlenky jsou zachyceny na webových stránkách FARCASTERU (zatím většinou v angličtině), kde lze nalézt i česky psané filosofické eseje konceptualistky Jitky Cardové, které poskytují FARCASTERU ideovou platformu.

 

Text bude postupně doplňován.