JAK SE PŘIPOJIT

Pro svébytné reflektivní jedince je to jednoduché a nezbytné, jakmile o nás ví - a pro ostatní nemožné. Naše životní filosofie se nedá následovat, opakovat, šířit a učit. (Naše projevy, ať už pohyby po prostoru jazyka či žitého světa, nejsou mentorské, ale performativní - už tím, že jsou vykonány, vnášením nových syntagmat, neodhadnutelně a nevratně mění realitu svého působiště a vylučují pasivitu vnímatelů.)

Lze ji jedině pokaždé změnit - vlastním aktem přemýšlení ji nově zahrnout tak, abyste se do ní vešli i Vy, pochopit ji po svém a rozvinout ji už tím novými, nejoriginálněji vyvozenými a nejvíce dechberoucími cestami. Musíte nás zaujmout tím, jak nás svébytně uchopíte a poskytnete tím únik do nových prostorů. Jak sami sebou proměníte celek, jehož se tím stanete přirozenou součástí. V tvůrčí komunikaci, která ví, že neexistuje sdílení, a stává se ze sebe rozvíjenou interakcí silných parterů - autonomních jedinců s vlastním vývojem.